شیوەنو وێرەگاو شارو غەریبا .... داریووش ڕه‌حمانی
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 15:35

بێشکێ یانه‌و تاعه‌تدارانه‌، خه‌ڵوه‌تگاو دوری شارانه‌،  گلێرگا و کۆگاو ئاوه‌زدارانه‌، سێوه‌راوداریووش ڕه‌حمانی سێوه‌رو پاو نسارانه‌، مێحرابو سۆحو ساڵحانه‌، مانگه‌شه‌وه‌و چه‌منزارانه‌ و وه‌رده‌مو شۆڵه‌و زانایانه‌، تاریکایی هه‌سارانه و ئاسمانی بێگه‌ردو مافه‌تدارانه‌ گیان و ڕۆحش په‌روه‌ریابی و په‌روه‌رنا بێ و ماریفه‌تش تالیم و ئه‌رمانا بێ. به‌ ئاوه‌و هانه‌چه‌مه‌و بڵی شه‌تڵه‌و ژیوایش ئاژین دارا بێ. یانه‌چله‌و ته‌لیله‌که‌راو پیراو ته‌رێقه‌تینه پارێز و ئه‌خلاق و ئازاده‌گیش مسیه‌ بێ. ویرچه‌مه‌و مه‌ولاو بێسارانی و خدرو ڕواریینه‌ و یانه‌و ئه‌راگێڵه‌که‌و سه‌رو پیرینه‌ مه‌شقو ئێشق و عێرفانیش وانابێ و باره‌گاو خواشناسانه‌ جامه‌و مامۆساییش‌ پۆشا ‌بێ. قاره‌مانو بازارو ئه‌غیارا و سه‌رمایا نه‌وی. دارایی و ئابروش چی دنیاینه‌ قه‌ڵه‌میه‌ بێ و چن په‌لێ کاغه‌ز و مه‌وله‌وی ئاسا سه‌رێوی سه‌وداسه‌ر. نمه‌زا ئیسه‌ ئه‌چا یاگێنه‌ که‌ هه‌ن ئه‌حواڵێو مه‌په‌رسا ئه‌و‌ شێعر و شاعێریش؟ ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
آیا هورامی کوردی نیست؟.... احمد شريفي
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:58
شاید حدود چهل پنجاه سال پیش، بعضی از خیرخواهان كُرد كه چشم دیدن زبان و فرهنگ، ادبیات و موجودیت، كردایتی و هویت كُردی را نداشتند، طی-به اصطلاح-كُردشناسی خود این موضوع توطئه و تفرقه برانگیز را علم كردند كه اورامی ها در ایران و عراق و زازاكی ها در استان پرجمعیت، كوهستانی و جنگلی استان «درسیم» در كردستان تركیه كُرد نیستند ...:: موضوعات مرتبط: فــارسـی
بیبن نمه‌بینوو تا نه‌زانوو ئێگه‌‌ قیبله‌گان ..... داریووش ڕه‌حمانی
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:40

مه‌حاڵو کورده‌سانیه‌نه‌ شووینیسمی سورانی پسه‌ سه‌ربا‌قه‌و ره‌وتو ناسیونالیسمی کوردی روبه‌رو دلێنه‌و وێش نیشانه‌ مده‌ونه و مه‌وزونه‌ به‌روه‌‌. ئابروی نه‌بیه‌و وێش هه‌راج که‌رده‌ن، یاونانش ئه‌وپه‌رو ره‌گه‌زپه‌ره‌ستی و ئێدععاو ئازادیوازی. به‌رابه‌ری و یه‌کسان بیه‌و فه‌رهه‌نگا و ئینساناش نیان لاوه‌ و جه‌ چوڵایی و به‌ره‌هوتو ده‌شته‌و بێ ویری و بێ ئاوه‌زینه‌ ئه‌سپو وێش کۆپانه‌ که‌رده‌ن، نیانش غارو و دلێ ته‌پ و توزیه‌نه‌ شاریانوه‌. ئه‌وه‌‌ژیوای زوان و فه‌رهه‌نگو هۆرامانی که‌ جه‌ ئاژیه‌ تاریخینه‌ و به‌ پاو نیازێوی به‌رهه‌قی فه‌رهه‌نگی و ئینسانی و ئارویانه‌ ده‌سش په‌نه‌ که‌رده‌ن، فره‌و ناحه‌زاو هۆرامانی و ئینسانه توتالیتێر و وشکه‌ مه‌غزه‌کاش تووره و هه‌رپاسه‌ فره‌و که‌ساش کیش و مات و ره‌وانی که‌رده‌ن، له‌مه‌مانیش وستێنه‌ فره‌ینه‌یشا، سه‌ره‌ش ئاوردێنێ خولێ و گێجش وستێنێ و ‌وستێنێش مقومقو و جم و جوڵ ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
ئه‌وه‌ژیوای زوانی هۆرامی ..... داریووش ڕه‌حمانی
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:37

ئینسانی شه‌را‌فه‌تمه‌ند و به‌ئاوه‌ز سه‌ره‌ش سڕ مه‌مانو که‌ سه‌مه‌ره‌و نزیک به‌ یه‌ک قه‌رن جه‌نگ و موبارێزه‌ی سیاسی و فه‌رهه‌نگی به‌شێوه‌ گه‌وره‌ی جه‌ قه‌وم یا مێلله‌تێوه‌ هه‌ژار و به‌دبه‌ختی که‌ به‌ درێژایی تاریخی زڵمش وه‌نه‌ کریان ئانه‌ بۆ که‌ گردما مه‌شیۆ یه‌ک نه‌زه‌ر و راوینما بۆ، به‌ یه‌ک زوان قسێ که‌رمێ و بنووسمێ. ئینه‌ بێ حورمه‌تی که‌ردی به‌ فام و شعووروو به‌شه‌رین و سوکایه‌تی که‌رده‌ی به‌ ئازادی و ئازادی وازین. ئا به‌ڵای و به‌دبه‌ختیه‌ که‌ جه‌ تاریخه‌نه‌ ئامێنه‌ ملوو وێشه‌ره‌ گه‌ره‌کشانه‌ باراشوه‌ ملوو یوته‌رانیره‌ و ئادیچ ناشیانه‌و موزحێک چیروو نامێ ئیستێلاحوو فاشیستی" زوانی یه‌گگرتوی کوردی "نه‌. داخێوه‌ گرانه‌نه‌  که‌سانێو به‌ نامێ روشنویری کوردی که‌ ده‌نگ و داعیه‌و ئازادی وازیشا گوشوو دنیایش که‌ڕ که‌رده‌ن و ژستی شارستانیانه‌ مه‌گێرانێ به‌ ئاشکرا ماچانێ هه‌ر که‌س به‌ را و  نه‌زه‌رو ئه‌یشا نه‌لونه‌ رانه‌ حه‌قوو ژیوای فه‌رهه‌نگیش نیه‌ن.  جا خو پسه‌و شاهروخی مسکووبی ماچو: هورئامای و موبارێزه‌یه‌ که‌ ئاگاهانه‌ نه‌بو‌ و یاوگه‌ش ئازادی فکر و ویژدانی نه‌بو، با په‌ی فره‌ینه‌و خه‌ڵکیچ موقه‌ده‌س کریابۆوه‌ به‌ڵام ئیژایی ئینسانیش نیه‌ن و فاجێعه‌ن و هه‌ر که‌سێوی به‌شه‌ره‌ف و ئاگا ئه‌گه‌ر ئیحساسوو ژیوای ده‌روونشه‌نه‌‌ زیننه‌ بۆ مه‌شیو جه‌ وه‌رانوه‌روو ئا هه‌رمانێوه‌ بمدرو و جه‌ بیه‌و وێش وه‌رگیری و دفاع بکه‌رو ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
ژیوای و مه‌رده‌ی دلێ زوانی هۆرامینه‌ ..... داریووش ڕه‌حمانی
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:33

ته‌فه‌کوری فاشیستی و شۆوینیستی جه‌ مه‌حاڵو کورده‌سانینه‌ پاسه‌ یاگێ و وه‌ره‌ش گێرتێنه‌ که‌ ئه‌گه‌ر هورامی زوانێو به‌ینه‌ په‌ی هۆرامانی و زوانی هۆرامی هه‌رمانه‌ بکه‌رونه‌ گورج تومه‌تبارش مه‌که‌را که‌ گه‌ره‌کته‌ن وێت جه‌ کورد و کورده‌سانی جیاوه ‌که‌ری. ئیتر که‌سیه‌ نیه‌ن په‌رسو ئه‌رێ یاوگه‌تا جه‌ کورد بیه‌ی چێشه‌ن؟ کورد بیه‌ی چه‌نی ئه‌ژناسه‌ مه‌که‌ردێ؟ به‌ فه‌رز ئه‌گه‌ر هۆرامی گه‌ره‌کش بو وێش بونه‌ و وێش جیاوه‌که‌رو چ‌ ئیرادیه‌ش هه‌ن؟ مه‌که‌ر شمه‌ وێتا جه‌ یوته‌رانی و ده‌وروبه‌ره‌که‌یتا به‌ جیا نمه‌زاندێ و وێتا جیاوه‌ نه‌که‌رده‌ن؟ په‌چێ ئا هه‌قه‌یه‌‌ ته‌نیا په‌ی وێتا به‌ دروس مه‌زاندێ و په‌ی یوته‌رانی به‌ نادروس؟ ئه‌گه‌ر زوان و فه‌رهه‌نگو هۆرامانی به‌ به‌شیه‌ جه‌ وێتا مه‌زاندێ په‌یچێشی نمازدێ گه‌شه‌ بکه‌رو و یاردیش نمه‌ده‌یدی چونکه‌تێ به‌رزوه‌ بیه‌ی، روشد و تروقی ئی زوان و فه‌رهه‌نگیه‌ به‌رزوه بیه‌ی و سه‌رکه‌وته‌ی شمه‌ن؟! ئه‌گه‌ریچ زوان و فه‌رهه‌نگو هۆرامانی به‌ بێگانه‌ مه‌زاندێ به‌ پاو کام پیمانێ‌ و میزانی ئینسانی، ئه‌خلاقی و حوقوق به‌شه‌ری مه‌یدێ و جه‌ قه‌رنو بیسو یه‌کیه‌نه‌ په‌ی‌ یوته‌رانی را و چاره‌ مه‌نیه‌یدێره و وێتا که‌رده‌ن به‌ ئه‌ربابو هۆرامانی و ئێنسانی هۆرامیتا که‌رده‌ن به‌ نوکه‌ر و قوربانی وێتا؟! ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
زبان هورامی به‌ دنبال هویت دیرین ..... کورش امینی
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:15
هورامی جزو زبان های هند و اروپایی و یکی از شاخه های اصلی فارسی باستان است. فرهنگ قوم کرد که هورامی ها در طول تاریخ در جوار آنها بوده و به واسطه نزدیکی از سرزمینشان با آنها ممزوج شده اند مجموعه ای به هم پیچیده و ناشناخته از دل تمدن باستانی و شگفت انگیز بین النهرین در دو سوی جلگه های سرسبز و کوه های سر به فلک کشیده زاگرس می باشد. این تمدن کهن تاکنون به صورت شفاهی سینه به سینه و گوشه هایی اندک به صورت نوشتار از دل دوران های گذشته به صورتی پویا و زایا ره به در برده و تا حد امکان به دور از گزند عوامل خارجی باقی مانده است که باید بسان میراثی گرانبها نگه داشته و در حفظ و حراست از آن کوشید و نگذاشت که عده ای به نام فرهنگ ودفاع از آن این هویت دیرین را لکه دار کرده و در زیر نام اتحاد زبان ها آن را در خود ذوب نمایند.:: موضوعات مرتبط: فــارسـی
ئه‌ر ده‌نگ که‌ری دە‌نگاوه‌نه،ده‌نگیچ مه‌که‌ری په‌نگاوه‌نه! .... هۆمایون محه‌مه‌دنژاد
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 21:9

که‌سانێو بێ ئانه‌یه بزانا زوان و فه‌رهه‌نگ و نه‌ته‌وه‌ چێشا!جه ڕۆ نه‌زانی وکه‌مته‌رخه‌می و په‌ی ئاژاوه‌ گێڵایهورامان هانه به رچه م قسێ سووکێ و دوورجه ئه‌ده‌ب و نه‌زاکه‌تی که‌را٬و ئی حۆرمه‌ت مارایه و سووکه‌یاتی چه‌نی که‌سانێو که ئه‌وپه‌رۆ خه‌م و خه‌فه‌ت و ئاواتشازوان و فه‌رهه‌نگوو کۆرده‌واریا نه چێوێوته‌ر٬لاو گرد که‌سیه‌نه قه‌بووڵ مه‌کریۆ.
گردوه‌ختێو ئینه واته‌و گردیمانه که‌به شانازی وێما به کۆرد مزانمێ٬و هیچ وه‌خت جه نه‌ته‌وه‌و وێما دوورێی مه‌گێرمێ به‌ڵام په‌ی زوانی هۆرامی پێسه‌و کۆردبیه‌یما شانازی که‌رمێ.
ڕه‌وتۆ نویسته‌ی به زوانی هۆرامی ئه‌چی سه‌رده‌مه‌نه چه‌نی نویسته‌ی جه ویه‌رده‌یه‌نه فره‌ نزیک بیه‌نۆ و پێسه‌و واته‌و مه‌رحوموو کاکه‌ محه‌مه‌دی مسته‌فازاده‌ نویسته‌ی به زوانی هۆرامی ئاڵاو قه‌ڵه‌میما بۆ.نویسته‌ی کتێبێ نه‌سر و په‌خشانی هۆرامی ڕۆبه‌ڕۆ فره‌ته‌ربۆ و ئاواته‌وازه‌نا به دڵسووزی خه‌مه‌وه‌ره‌کاش یانه‌و هۆرامیه‌کا به کتێبی زوانه‌که‌یما پێسه‌و سه‌وزی شاهۆ و داڵانی و کۆساڵانی سه‌وز و گه‌شاوه بۆ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
عه‌لامه‌تێ "مثبت"ێ ته‌نیا نیشانه‌و مه‌رزوو وه‌ڵاتاو هۆله‌ند و بلژیکی!
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 0:17

شاروو Bearle ی شارێوه‌ن جه‌ مه‌رزوو به‌ینوو وه‌ڵاتاو هۆله‌ند و بلژیکیه‌نه. مه‌رزوو ئی دوه‌ وه‌ڵاتیه‌ جه "دلێ ڕاسه‌و" ئی شارینه‌ مه‌ویه‌رۆنێ و شاره‌که‌ش که‌رده‌ن به‌ دوێ به‌شێ. نوکتێ یاگێ سه‌ره‌نجیش ئانێنه‌ که‌ ئی مه‌رزه‌شانه‌ به‌ عه‌لامه‌تێ "مثبت"ێ++++  دلێ خێیابان و کۆڵان و ساختمانانه‌ دیاری که‌رده‌ن و پی جۆره‌ لایه‌ ئا خێیابانیه‌ هینوو وه‌ڵاتوو هۆله‌ندین و ئۆ لاکه‌ی ته‌رش هینوو وه‌ڵاتوو بلژیکی. سه‌ره‌نج  کێشته‌ر جه‌ حه‌ر چێوی ئانه‌نه‌ که‌ ئه‌گه‌ر خه‌ڵک بلا په‌ی حه‌ر ته‌ره‌فوو ئا مه‌رزیه‌، مشیۆم قانوونوو یاساو ئا وه‌ڵاته‌یه‌ به‌را ڕاوه‌. جه‌ "ادامه‌ مطلب" عه‌کسێ فره‌ته‌رێ ته‌ماشا که‌ردێ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی، وێـنـێ (عه‌کسێ)
"تنفیذ و تحلیف"
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 19:15

فره‌ که‌سێ مه‌عناو ئی دوه‌ که‌لیمه‌یه‌ نمه‌زانا. من چیگه‌نه‌ په‌ی ڕۆشن که‌رده‌و مه‌عنایشا ئی پۆستیه‌ مه‌نیه‌وره‌. "تنفیذ" یانی کیاسته‌و حوکمی (فرستادن حکم) ... یانی وه‌ختیه‌ حاکم یان پاوشا یان ڕابه‌ر یان سه‌رته‌رین مه‌قام جه‌ حه‌ر وه‌ڵاتیه‌نه، حوکمیه‌ یا ده‌ستووریه‌ سادر مه‌که‌رۆ - که‌ ئه‌ڵبه‌ته‌ ئی حوکمه‌ به‌ حیچ جۆریه‌ قابله‌ به‌رگه‌شت و ئه‌وه‌گێلای نیه‌ن - کیاناش په‌ی ئا که‌سه‌یه‌ که‌ ده‌ستووره‌که‌ش په‌نه‌ ئێبلاغ کریان ... پی کاریه‌ ماچا "تنفیذ" ...مه‌راسموو ته‌حلیفوو باراک ئۆبامای 2013 به‌ڵام مه‌عناو که‌لیمێ نه‌ژناسیه‌ی و به‌ڵاجه‌ویه‌و "تحلیف"ی چێشه‌نه‌؟ ... عه‌رز که‌روو خزمه‌تتانه‌ که‌ "تحلیف" یانی قه‌سه‌م وارده‌ی یان قه‌وڵ دای ... زه‌مانوو قه‌ڏیمی مه‌راسمیه‌ ته‌داره‌ک وینێنێ په‌ی "تحلیف"ی که‌ تا ئارۆیچ ئا مه‌راسمه‌ ملۆ ڕاوه‌ ... مه‌راسموو "تحلیف"ی جه‌ دنیانه‌ به‌ دوێ جۆرێ لوێ ڕاوه ‌و به‌رگوزار بێ ... به‌ فه‌رز سه‌ڏ ساڵێ چی وه‌ڵته‌ر جه‌ ئامریکانه‌ وه‌ختیه‌ ئاغه‌ی ئۆباما مه‌راسموو "تحلیف"یش به‌ یاگێ ئاورد، یه‌رێ ملیۆن نه‌فه‌رێ چا مه‌راسمه‌نه‌ به‌شدارێ بێنێ و چه‌پڵێش په‌ی ته‌قنێنێ و گۆرانی و چه‌پڵه‌ ڕێزان و کونسێرته‌ی زیندێش په‌ی ئیجرا که‌رێنێ و خولاسه‌و که‌لامی فره‌ وه‌ششا ویه‌رێنه‌و فره‌ فره‌ حاڵ که‌رێنێ په‌ی وێشا ... شێویه‌ ته‌روو مه‌راسموو "تحلیف"ی ئینه‌نه‌ که‌ به‌ فه‌رز ئا سه‌رۆک کۆماره‌ (رئیس جمهور) که‌ گه‌ره‌کشه‌ن قه‌سه‌م بوه‌رۆ، لێ کۆڵیه‌ گاردی ویژه‌ی و ئه‌سڵه‌حه‌ی و ضد هه‌وائی و کوته‌ک و سپه‌ر و باتووم و گازی ئه‌شک ئاوه‌ری و گازوو فلفلی و گازوو شاری و گازوو دڏانی و گازوو عه‌نبۆری و گازوو مێعده‌ی و ... و سه‌ڏ ئه‌ڵبه‌ته‌ جه‌ فه‌زایه‌ به‌ستێ و غه‌یره‌ بازه‌نه‌ که‌ حیچ خه‌به‌ریه‌چ جه‌ گۆرانی و کونسێرته‌ی زیندێ و چه‌پڵه‌ ڕێزانی و قێـڕ و داڏوو ئی جۆره‌ چێوانه‌ نیه‌ن، مه‌راسمه‌که‌ش به‌ یاگێ مارۆ ‌... جه‌ مه‌راسمی ئیجرائی دووهه‌مینینه‌‌ مه‌عمووڵه‌ن ئێحتماڵوو ده‌رگیری و ده‌زگیری و ده‌س به‌ یه‌خه‌ بیه‌ی و ده‌س به‌سه‌ر کریه‌ی ئا که‌سانه‌ که‌ ئێعتراز مه‌که‌رانێ فره‌ن ... به‌ڵام وه‌شبه‌ختانه‌ ساڵهای ساڵه‌ن که‌ که‌س نه‌ڏیه‌نش مه‌راسم‌ ته‌حلیفیه‌ پێسینه‌ جه‌ دنیانه‌ به‌رگوزار بۆ، چونکوو به‌شه‌روو ئاروی ‌یاوان پانه‌یه‌ که‌ ئیتر که‌رده‌وێ و خسڵه‌تێ دیکتاتۆریانێ یاگیه‌شا دلێ ویر و ئه‌ندیشه‌ی سیاسی دنیاینه‌ نیه‌ن ...

ئه‌ڵبه‌ته‌ ئه‌وسا شێوه‌و به‌رگوزاری مه‌راسموو ته‌حلیفی هۆرگێڵێوه‌ په‌ی میزانوو وه‌شه‌سیایی قه‌سه‌م وه‌ره‌که‌ی دلێ خه‌ڵکینه‌ ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
به‌ فه‌رمی کردنی ته‌نها یه‌ک زاراوه‌ چی لێ ده‌بێته‌وه ‌؟!
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 12:40

له‌ کۆمه‌ڵگای کورده‌واری‌دا چه‌ند زاراوه‌یی و چه‌ند زارۆچکه‌یی شتێکی ئاساییه‌، زۆر ده‌گمه‌نه‌ ئه‌گه‌ر دانیشتووانی دوو گۆندی ته‌نیشت یه‌ک به‌ یه‌ک زارۆچکه‌ قسه‌ بکه‌ن، هه‌ر له‌ دوو، سێ دۆخی ڕێزمانی‌دا جیاوازییان هه‌یه‌. کوردی خاوه‌نی چه‌ندین زاراوه‌یه‌؛ کرمانجی، هه‌ورامی، که‌لهۆڕی و فه‌یلی، سۆرانی، زازاکی و له‌کی. ئه‌م چه‌ند زاراوه‌ییه‌ له‌م چه‌ند ساڵه‌دا بووه‌ به‌ ته‌وه‌ری باس و بۆچوونه‌ زمانه‌وانییه‌کان، و ته‌نانه‌ت که‌سایه‌تییه‌ هونه‌ری و سیاسییه‌کانیش له‌م باره‌وه‌ بۆچوون و ڕای خۆیان ده‌ربڕیوه‌. و هه‌ر وه‌ها که‌ ده‌زانین له‌م باره‌وه‌ بۆچوون و باوه‌ڕی جیاجیا هه‌یه‌. هه‌ندێ به‌ شتێکی مه‌ترسیدار ئه‌ژماری ده‌که‌ن و وه‌های لێ ده‌نواڕن که‌ له‌ داهاتوودا ئه‌و چه‌ند زاراوه‌(زمان)ییه‌ ده‌بێته‌ هۆی دابه‌شبوونی کورد و جودابوونه‌وه‌ی کورده‌کان...:: موضوعات مرتبط: سـۆرانـی
وەرگێری جه‌ په‌روەردە به‌ زوانی ئه‌ڏایی تاوانه‌ی فه‌رهه‌نگییه‌نه‌
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:34

جه‌ ڕۆ 21 و مانگه‌و فوریه‌ی ساڵه‌و 1952زایینی، دماو ئانه‌یه‌ که‌ دەوڵه‌توو  وەختوو پاکستانی بڕیارێوە نادادپه‌روەرانه‌ش په‌ی سه‌پنای زوانی ئۆردوی، که‌ ته‌نیا زوانوو 3% وو مه‌ردموو ئا وەڵاتیه‌ بێ، به‌رکه‌رد، به‌نگالی زوانه‌کا که‌ زیاته‌ر جه‌ 56% خه‌ڵکوو پاکستانی و نزیکه‌و 98% خه‌ڵکوو وەرکه‌وته‌ی پاکستانی بێنێ، جه‌ وێنیشاندایه‌ وەروەڵاوەنه‌ جه‌ شاروو داکای ناڕەزایه‌تی  وێشا  وەراوەروو ئی بڕیاریه‌ به‌روست. هێزە سه‌رکوتکه‌رەکاو پاکستانی دڕندانه‌ په‌لامارەو وێنیشاندەرە  به‌نگالی زوانه‌کاشا دا که‌ چنها که‌سێ کوشیای و کۆمه‌ڵێوە فرێچ زامدارێ  بیێ.  پی  سه‌رکوتیه‌  به‌نگالیه‌کا کۆڵشا نه‌دا و به‌روسته‌ی ناڕەزایی  به‌ شێوازێ  جۆراجۆرێ  درێژەش  بێ و بی به‌ ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
زبان و ادبیات هورامان
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:28

رفتگان و راهیان خوش خواب دیار آخرت در هه‌ورامان! برخیزید و بر بلندای قله ی رفیع شاهو بنگرید پاوه را که چه فرزانگانی به پاس احترامتان قدم رنجه کرده اند بشنوید ندای تازه ای را که امروز در این محفل پرسوز که برخاسته از مناجاتهای خالصانه ی شما راهیان نور است چه آتشی برپا کرده است. آری پیوند خالصانه ی شما با خدای سیروان همیشه جاری را به هورامانیها هدیه کرده است اینک فرزندان شما بیدار شده و عزم خود را جزم کرده اند تا با چراغ عقل و اندیشه طی طریق کرده و در راه رسیدن به اهداف والای زندگی زیبا قدم بردارند ...:: موضوعات مرتبط: فــارسـی
به‌ بۆنه‌و ڕۆ جه‌هانی زوانی ئه‌ڏاییوه‌‌ ..... حه‌مه‌ی فه‌هیم
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 21:25

زوانی هۆرامی پی گرده گیروو گرفته‌و که سه‌ره‌ ڕاشا وه‌نه‌ گێرته‌ن پێسه‌و نه‌نویسته‌یوو نه‌وانایشوو نه‌بیه‌ی ڕۆزنامه‌وو مامۆسا حه‌مه‌ی فه‌هیمکاناڵه‌ی ئاسمانی، ناخوونێ وێچش وه‌نه‌ هۆر گێڵه‌ینێوه! دەسێوه‌ جه نویسه‌ره‌کاما پاسه‌شا که‌رده‌ن به زوانی کرۆڵی هۆرامی یا به قه‌وڵوو وێشا زاراوەی هۆرامی که گه‌وروو سه‌روو کۆی به‌زه‌یش مه‌یوه پۆره، به‌شه‌ر به نیم سه‌عات مه‌تاوۆ په‌ڕێوه‌ چا نوویسته‌یه که به نامێ هۆرامی نویسته‌نشا ڕاس که‌رۆوه. یا نه‌ججاڕ ئاسایی که‌لیمێشا تاشه‌ێنێ یا ئامیته‌و که‌لیمێ بێگانه‌ی کریێنێ که مه‌ر حه‌ر وێشا بزانا چێش ماچا. منویسا: مامۆسای "هه‌ره‌ به‌رز"! مه‌رەجیۆم نه‌زانا به هۆرامی "هه‌ره به‌رز" یانی چێش! وه‌ یا جیاتی "که‌لیمێ" جه‌ یاگێوەنه نویسیا بێ: "واتیلێ"، به محاڵوو هۆرامانی ماچا: "دەڤه‌روو هۆرامانی" و چن ها که‌لیمێ نه‌ژناسیێ چینێ ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
زبان ما (1) .... آرام شکیبایی
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 23:16

"(زبــــان مــــا)" مجموعه یادداشتهایی است در مورد زبان هورامی: 1-مختصری از تاریخ زبان ما، 2- زبان هورامی و هویت سازی، 3- قباله هورامان، هورامی یا پهلوی؟، 4- از هورمزگان تا صیدی، 5- ریشه یابی، 6- در باب دستور زبان هورامی، 7- پایان زبان کردی هورامی نزدیک است؟ 8- زبان مخفی مردم هورامان و....... که نتیجه یک پژوهش چندساله در باب دستور تاریخی زبان هورامی است، و ترجمه بخشهایی از کتاب (ریزمانی میژویی زمانی کوردی) نوشته "آرام شکیبایی". در این نوشته‌ها فراتر از نگاه تاریخی و گرامری، جامعه شناسی زبان  نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت/ بخش اول این با عنوان مختصری از تاریخ زبان ما در زیر آمده است ...:: موضوعات مرتبط: فــارسـی
زبان ما (2) ..... آرام شکیبایی
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 23:8

همانگونه که در یادداشت قبلی به آن اشاره شد، زبان هورامی یکی از زبانهای جدید ایرانی است و از مجموعه‌ی زبانهای شمالغربی، این زبان در کنار زبانهای سورانی، کرمانجی، کلهری و زازاکی زبانهای کردی‌تبار حوزه شمالغرب ایران محسوب میشود. در سالهای قبل از ورود اسلام به ایران و حتی تا سالها بعد از آن نیز، زبانی با این شکل و شمایل و خصوصیات وجود نداشته، و اصلا اصطلاحات زبان هورامی، بلوچی، تاتی، گیلکی و سورانی و ... عاری از معنی و مفهوم بوده‌اند، چه بسا بسیاری از این اسامی نیز مرسوم نبوده و در هیچ کتیبه یا نوشته‌ای به آنان اشاره نشده است. چون اجداد سخنوران این زبانها در ایران باستان همگی با زبانی واحد و یا بهتر است بگوییم لهجه‌ها و یا گویشهایی از یک زبان معین (در دوره‌ زبانهای باستانی: مادی، و در دوره‌ میانه: پارتی، پهلوی اشکانی) سخن رانده‌اند و سپس ...:: موضوعات مرتبط: فــارسـی
به‌ ناوی زمانی یه‌ک گرتووی کوردیه‌وه‌ سووکایه‌تی به‌ هۆرامی و کرمانجی مه‌که‌ن
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 13:15

وڵاتی هێندووستان که‌ یه‌کێکه‌ له‌ وڵاته‌ گه‌وره‌کانی جیهان ، زیاتر له‌ 179 زمان و 554 دیالێکت ، قسه‌ی پێده‌کرێت. له‌ پاش ڕزگار کردنی وڵاتی هیندستانه‌وه‌ ، شێوه‌زاری هیندی و ئینگلیزی کران به‌ زمانی ڕه‌سمی وڵات. دیاره‌ له‌ به‌ر ئه‌وه‌ی که‌ زمانی هیندی ، زمانی زۆرینه‌ی خه‌ڵکی هێندووستان بوو ، ئه‌م بڕیاره‌ درا. جگه‌ له‌م دوو زمانه‌ش ، 22 زمانی تر وه‌کوو زمانی ڕه‌سمی دانی پێدانراوه‌ و له‌ ولایه‌ته‌ جیاوازه‌کان زمانی ڕه‌سمیه‌ و رۆژنامه‌ و گۆڤار و کتێبی تایبه‌تی خۆیان هه‌یه‌. جگه‌ له‌وه‌ش ئه‌م هه‌موو زمانانه‌ ، مافی پێشکه‌وتن و بڵاوکردنه‌وه‌ی کتێب و چالاکی فه‌رهه‌نگی هه‌مه‌جۆریان هه‌یه‌. هه‌موو پێداویستیه‌کانیش له‌ لایه‌ن حکومه‌ته‌وه‌ بۆ دابین ده‌کرێت‌...:: موضوعات مرتبط: سـۆرانـی
ته‌ڵێ مڵه‌ی ...
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 0:19

مڵه‌ جه‌ دڕنه‌و دیواره‌که‌ینه‌ سه‌ره‌ش کێشا به‌روه‌ تا بزانۆ ئی گرد گرموو قاڵه په‌ی چێشییا! باخه‌وان تازه‌‌ شاروه‌ ئامه‌ بێوه‌ و به‌سییه‌ش چه‌نی وێش ئارده‌ بێ و خێزانه‌ش خه‌ریکه‌ بێ بازش که‌رێ. مڵه‌ تۆزیه‌ لۆوسێش لێستێوه‌و دلێ دڵۆ وێشه‌نه‌ واتش: به‌شکیم وارده‌مه‌نیه‌‌ ده‌رده‌و ئاما بۆ.به‌ڵام کاتێ به‌سه‌شا باز که‌رد، لاشه‌و مڵه‌ی که‌وت له‌رزه‌ له‌رز، چونکوو باخه‌وان ته‌ڵێ مڵه‌یش ئه‌ستێ بێ. مڵه‌ ڕه‌مه‌ ڕه‌م گێڵاوه‌ په‌ی لێ باخی تا ئی هه‌واڵیه‌ بیاونۆ به‌ باقی حه‌یوانه‌کا. مڵه‌ی ئاقیبه‌ت شه‌ڕ یاوێ به‌ حه‌ر که‌سی واچێ: ته‌ڵییه‌ مڵه‌یشا ئاردێنه‌ لێ باخی،ساحێو باخ ته‌لییه‌ مڵه‌یش ئه‌ستێنه‌ ...:: موضوعات مرتبط: هـۆرامـی
زبانشناسی که قصد دارد برای زبانها گواهینامه ایزو 9002 صادر کند
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 21:45

چند صباحیست که‌ کتابهای زبانشناسی را می‌خوانم و ورقی میزنم دفترهای زبانشناسی‌را، نظریه‌ها، تعاریف و قضاوتها و پیشگویی‌ها و....، و مطالبی در مورد زبان کردی و گویشهایش. اما آنچه‌ انگیزه‌ای شد بر نگارش این سطور سخنانیست در باب استانداردهای زبانی و استانداردبودن یا نبود آن. این روزها که‌ مطالعات زبانشناختی بر زبانهای ایرانی به‌ خصوص زبان کردی و گویش‌های آن وارد مرحله‌ جدیدی شده‌است، کم نیستند آنان که‌ در این راه به نام و شهرتی رسیده‌اند و سخنان آنان در جامعه‌ مقبول عوام و عامند، و به‌ سخنور بی‌بدیل رسانه‌ها در مباحث زبانشناسی مبدل شده‌اند، میگویند و مینویسند تا دیگران بخوانند و بشنوند، بسی گفتند و بسی نوشتند، بارها  ارابه زبانشناسی را از راه به‌ در کردند و بارها آنرا از انحرافی که‌ خود دال آن بودند، رهانیدند. در مقابل سخنان و بیانات آنان قلم کسی را  یارای ایستادن نبوده‌ و نیست، زیرا در مباحث زبانشناسی بیشتر با نظریه‌ها سروکار دارند و هر کسی میتواند ناظری باشد، هستند کسانی که‌ ناظر و تئوریسین خوبی نیستند ولی در زبانشناسی کاربردی یدوالایی دارند...:: موضوعات مرتبط: فــارسـی
ریشه کلمه هورامان
نوشته شده توسط هیـــوا عليــــرمايي در ساعت 21:7
بی شک واژه‌ هه‌ورامان تاکنون چندها بار از لحاظ گوناگون مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌ است،و در مورد این کلمه‌ نظرات متفاوتی ارائه‌ شده‌اند،

**************


:: موضوعات مرتبط: فــارسـی
 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ